Entries from 2016-06-20 to 1 day

Sâm Ngọc Linh và dược liệu có tác dụng gì với sức khỏe

Sâm Ngọc Linh và dược liệu có tác dụng gì với sức khỏe Sâm Ngọc Linh quảng nam có tên khoa học là Panax vietnamensis Ha et Grushy, thuộc họ cuồng cuồng nhân sâm. sâm Ngọc Linh thân thảo, sống nhiều năm để cao 1 m. Thân rễ mập đến 3,5 cm đư…